VD-intervju med InfoStruct

27 februari 2017

Per-Arne Karlsson, VD och grundare av InfoStruct

InfoStruct är en svensk leverantör av affärssystem som lever lite i skymundan av de kända varumärkena SAP, Microsoft, IFS, Infor, Jeeves, etc. Inte desto mindre har InfoStruct levererat affärssystem sedan slutet av 1990-talet och erbjuder idag ett heltäckande och modernt webbaserat affärssystem (Hybron Nova) för produktutvecklande företag med höga krav på strukturer. Vi har träffat Per-Arne Karlsson, VD och grundare av InfoStruct för att få information om nuläget och framtiden.

 

Vad är bakgrunden till att du startade InfoStruct?
Svar: Bakgrunden till att jag startade Info Struct var många års arbete på Volvo Personvagnar med ansvar för den verksamhet på konstruktion som ger underlag till inköp och produktion, service och reservdelar med (på den tiden) 32 stordatorsystem inblandade på ett svårtolkbart sätt. 1987 flyttade jag till Hogia och blev ansvarig för 72 olika datormiljöer i produktionen. En av datormijöerna var visuell (Macintosh). Detta tände idén att det faktiskt går att göra ett affärssystem visuellt och överskådligt. Som projektledare för MacHogia fick jag sedan vara med om att utveckla ett nytt visuellt ekonomisystem. På Volvo 240-bolaget fick jag sedan chansen att som konsult utveckla processer och IT-stöd för inköp, produktionsteknik och provvagnar för en affär på 5 miljarder med ett 40-tal personer inblandade. Därmed var grunden satt till InfoStructs första system 1992 Hybron MPS som sedermera ledde till Hybron Nova, vårt webbaserade system.

Hur vill du beskriva er specifika målgrupp av kunder?
Svar: Vi vänder oss främst till kunder som har eget produktansvar (egen utveckling) och höga krav på dokumentation och spårbarhet.

Det finns ju redan många affärssystem på marknaden, vad är unikt med ert system Hybron?
Svar: Hybron är speciellt byggt för kunder med egen utveckling, med krav på strukturhantering, dokumentation och spårbarhet, kvalitet. Vi levererar normalt inte bara ett system utan också hög kunskap om hur man kan koppla ihop verksamhet med IT. Alla våra projektledare har genomgått olika typer av Leanutbildning för att kunderna skall få effektiva processer inbyggda i systemet och  kunden kan med vårt stöd själv designa sina processer. Våra kunder upplever oss som kompetenta, snabba och att vi har en hög servicenivå. En speciell branschlösning finns också framtagen för Life Science och vi har via kunderna blivit godkända mot de extremt krävande amerikanska kraven från myndigheten FDA (Food and Drug Administration)

Idag efterfrågar allt fler molnbaserade system, hänger ni med på tåget?
Svar: Vi var tidigt ute med det. Det är kundens val om man vill arbeta i molnet eller ha en egen lokal lösning med Hybron Nova.

Ni är ännu en relativt liten leverantör, hur ser era framtidsplaner ut?
Svar: Vi arbetar vidare med att bli en välkänd leverantör inom Life Science och hos mindre och medelstora företag med eget produktansvar. Närmast pågår en internationalisering av Hybron Nova för att stödja våra kunder som har bolag i Europa och USA. Vi kommer att fortsätta samverka med andra leverantörer för att vår kund skall få den bästa lösningen till sina behov.

Till sist, vad vill du ge för råd till kunder som söker nytt affärssystem?
Svar: Välj en lösning som täcker dina framtida processer och mål. Inte ett som cementerar fast dagens arbetssätt.