Företagsnyhet: Itero ny medlem i branschorganisationerna BIM Alliance och BEAst

Itero Business Solutions är numera medlem i två av Sveriges största organ för BIM – BIM Alliance och BEAst

Digitalisering och teknisk utveckling påverkar Sveriges bygg- och entreprenadbransch i stor utsträckning. För att kunna hjälpa våra kunder att effektivisera sina verksamheter, behöver vi följa med i den utvecklingen och ligga i framkant. Ett sätt som vi gör det på är att vara medlemmar i branschens två viktigaste organ för standardiserat informationsutbyte mellan företag i värdekedjan, BIM Alliance och BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard).

Källa: itero. Läs mer >>