Ekonomisk nyhet: Formpipe Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Perioden 1 oktober– 31 december 2016*

  • Nettoomsättning 106,7 Mkr (93,1 Mkr)
  • Systemintäkter 73,0 Mkr (63,6 Mkr)
  • Repetitiva intäkter 45,3 Mkr (43,6 Mkr)
  • EBITDA 30,3 Mkr (21,7 Mkr)
  • EBITDA-marginal 28,4% (23,3 %)
  • EBIT 15,8 Mkr (8,4 Mkr)
  • Resultat efter skatt 11,5 Mkr (8,2 Mkr)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,22 kr (0,15 kr)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,2 Mkr (34,2 Mkr)

Källa: Formpipe. Läs mer >>