Ekonomisk nyhet: Acando bokslut

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

>         Nettoomsättning 2 206 MSEK (2 115)

>         Rörelseresultat 210 MSEK (168)

>         Rörelsemarginal 9,5 % (7,9 %)

>         Resultat efter skatt 180 MSEK (131)

>         Resultat per aktie 1,75 SEK (1,27)

>         Likvida medel 72 MSEK (93)

Källa: Acando. Läs mer >>