Företagsnyhet: SAP stärker digitala tjänster i Sverige och Norden

Anders E. Nilsson har utsetts till ny ansvarig för SAP:s digitala affärstjänster i Sverige. Han efterträder Anne Haaber-Bernth som fått ett större ansvar för samtliga nordiska länder. SAP:s verksamhet Digital Business Services (DBS) stöttar kunderna under hela deras digitala resa – från strategisk rådgivning i ett tidigt skede till implementation och support när tekniksprånget är klart och alla lösningar är på plats.

Källa: SAP. Läs mer >>