Ny affär: Stadsbostäder väljer Vitec

Förvaltnings AB Stadsbostäder är ett privat företag som i snart 30 år förvaltat fastigheter på uppdrag av privatpersoner, bolag och bostadsrättsföreningar. De erbjuder sina uppdragsgivare en total förvaltning som omfattar allt som rör fastighetens ekonomi, administration, teknik och skötsel. För närvarande förvaltar de ett 100-tal fastigheter med över 3500 lägenheter och 250 lokaler i huvudsakligen Malmö och Lund. Stadsbostäder har sedan tidigare produkter från Vitec för hyresadministration och teknisk förvaltning. Nu kompletterar de med följande program:

Källa: Vitec. Läs mer >>