Företagsnyhet: iStone blir första nordiska partner till Iptor

iStone blir den första nordiska partner (VAR) till Iptor Supply Chain Systems, f.d. IBS Enterprise / ASW) för att stötta Iptor Professional Services och befintliga Iptorkunder på den nordiska marknaden.

Partnerskapet skall stötta Iptorkunder i lokala applikations-, modifierings- och tilläggsfrågor inklusive en supportorganisation på det lokala språket och justeringar där lokal kompetens behövs.

Källa: iStone. Läs mer >>