Ny affär: NCC väljer iStone för implementation av nytt affärssystem

NCC Industry Nordics har stort fokus på digitaliseringen och behövde därför byta till ett affärssystem som kunde stödja bolagets digitala utveckling, förbättra produktiviteten samt få en bättre transparens. Implementationen avser divisionerna; Stone Materials (där NCC Recycling numera ingår) och NCC Asphalt i de nordiska länderna.

Källa: iStone. Läs mer >>