Ny affär: Credentia väljer Vitec som molntjänst

Credentia är ett bygg- och fastighetsbolag som arbetar med samhälls- och projektutveckling. Företaget är ungt, men väletablerat, har ca 90 personer anställda och är baserat i Norrtälje där de är branschledande. Verksamhet bedrivs även i Östhammar, Österåker, Sigtuna, på Lidingö och på flera platser inom Stor-Stockholmsområdet. I dagsläget producerar de årligen drygt 200 lägenheter i egen regi och har en projektportfölj om ca 1 000 byggrätter. Deras ambition är att producera bostäder ”från ax till limpa” utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande och på så sätt bidra till att utveckla dagens och framtidens samhälle.

Källa: Vitec. Läs mer >>