Ny affär: Kungsleden väljer Vitec Molntjänst

Kungsleden är en fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler. De äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap. Bolagets fastighetsportfölj värderas per den sista september 2016 till cirka 28,6 miljarder kronor. Kungsleden har sedan tidigare Vitec Energiuppföljning för en effektiv driftsuppföljning. Nu väljer de att flytta hela installationen till Vitec Molntjänst för att alltid ha den senaste versionen av sin programvara.

Källa: Vitec. Läs mer >>