Ny affär: Coop går live med Basware fakturahantering

Coop är nu live i enlighet med det avtal som förra året tecknades med Basware avseende fakturahantering, e-faktura, skanningstjänst och KPI-rapportering. Coop har totalt ca 665 dagligvarubutiker i Sverige och ett fokus på miljö och hälsa. Som ett kooperativt förbund ägs Coop av sina 3,4 miljoner medlemmar, de har ca 15 000 anställda och omsätter ca 40 miljarder kronor.

Källa: Basware. Läs mer >>