Ny affär: Lerums kommun väljer Formpipe

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Lerums kommun. Lerum sökte en standardprodukt som möjliggör för kommunen att erbjuda ett e-arkiv för kommunens medarbetare och invånare.

Källa: Formpipe. Läs mer >>