VD-intervju med Incit

8 november 2016

Göte Berntsson, VD Incit

Incit är Sveriges ledande leverantör av system fastighetsunderhåll med anor sedan 1966 (Repab). Bolaget förvärvades 2013 av Aareon AG som är Europas ledande leverantör av system och tjänster inom fastighetssektorn. Företaget har ca 350 kunder i Sverige och fortsätter expandera. Vi har träffat VD Göte Berntsson för att få information om nuläget och framtiden.

 

Berätta om vilka Incit är och företagets historik
Svar: Incit grundades 1966, då under namnet REPAB, och är det svenska företag som har längst erfarenhet av fastighets- och ekonomisystem. Genom vårt fastighetssystem Incit Xpand hjälper vi fastighetsorganisationer att sänka drifts- och underhållskostnader för att öka sin lönsamhet. 2010 bytte vi namn till Incit och expanderade samtidigt i flera Nordiska länder/övriga Europa. Vår snabba utveckling och expansion medför att verksamheten inte längre speglas av namnet REPAB. Namnet Incit är nytt, Xpand är helt nyskrivet i Microsoft .Net (C#) och verksamheten är under ständig utveckling – men vi har samma grundtankar som 1966.

2013 förvärvades Incit av Aareon AG, Europas ledande konsult- och systemleverantör för fastighetssektorn. I och med att Incit nu är en del av en större koncern har vi nu finansiell uppbackning, våra medarbetare får utvecklingsmöjligheter och vi kan samarbeta i gemensamma internationella utvecklingsprojekt. Därmed kan vi erbjuda det bästa av två världar: det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets muskler. 

Vad är er specifika nisch och vad skiljer er mot andra leverantörer på marknaden?
Svar:

•  Incits REPAB-koder dvs tid och kostnadsberäknade arbetsmoment för Fastighetsunderhåll och –skötsel är branschstandard. Dessa uppdateras varje år och är grunden i Xpand.

•  Incit Xpand är ett helt integrerat (en databas) komplett system för Fastighetsägare och Fastighetsförvaltare.

•  Incit Xpand ligger längst fram gällande ”Self-Service”. Tanken är att hyresgästen själv gör sina ärenden när det passar henne via mobil, läsplatta eller dator.

•  Vi är ensamma om att leverera ett fullständigt system för ekonomi och fastighetsförvaltning.

•  En av våra styrkor är våra kunniga verksamhetskonsulter. Vi har en konsultgrupp som består av riktigt ”Byggkonsulter” som gör Byggbesiktningar, Underhållsplaner i Xpand ute hos våra kunder – vi vet vad vi pratar om. De anpassar systemet efter våra kunders önskemål. Vårt mål är hela tiden att våra kunder ska få det bästa systemet utifrån deras behov.

•  Med förutbestämda arbetsflöden enligt Best Practise och standardiserade mallar sker implementeringen väldigt snabbt. Standardiseringen innebär även ett mer kostnadseffektivt system för de företag som inte kräver skräddarsydda lösningar.

Incit har funnits på marknaden länge, hur står ni rustade mer ert system inför framtiden?
Svar: Xpand är nyskrivet sedan ca 2013 i Microsoft-miljö, .Net C#, SQL-server. Ligger längst fram teknisk inom t.ex. mobilitet och Webb. Vi är inte bara med på tåget utan ”kör loket.”

Incit har idag dryga 350 kunder som använder sig av systemet Incit Xpand. Kunderna är bostadsbolag inom den kommunala- och privata sektorn och allmännyttan. Incit Xpand stödjer också kunder med kommersiella lokaler. Bara i år har fått ca 30 nya kunder bl.a. Stena Fastigheter, Mölndalsbostäder och D Carnegie (ej presslanserat ännu). Sedan förut har vi  kunder som Akelius Fastigheter och Willhem. I Norge kunder som Forsvarsbygg, Universitetet i Oslo, HelseVest.

Med vår ”devis” Tack för de första 50 åren! Vill vi påvisa att vi ligger i framkant för våra kunder i 50 år till.

Vi är på väg in i en ny tid med leverans av molntjänster istället för lokala installationer, är ni med på tåget?
Svar: Vi levererar idag ”molntjänster” dvs hyr ut per månad.

Incit ingår numera i en internationell ägare, vad innebär det för era kunder?
Svar: Med Aareon Smart World har vi tillgång till 500 utvecklare i st f våra 50 st. Vi har tillgång till 1 400 specialister jfr våra ca 130 st. Detta gör oss till ledande inom Fastighetssystem i Europa.  Detta år tar vi in 3 nya funktioner från Aareon Smart World och integrerar med Xpand.

Till sist, vad är era ambitioner och mål för de kommande 5 åren?
Svar: Vi ska vara det självklara valet när fastighetsägare ska titta på ett nytt system oavsett om det gäller ekonomi, upplåtelse, drift och/eller underhåll. Vår värdegrund Öppenhet, Lyhördhet och Innovation genomsyrar vår produkt och våra tjänster vilket innebär att kunderna kommer se oss som det självklara valet. Incit skall leda utvecklingen. Incits ”Mission”: Tillsammans digitaliserar vi fastighetsbranschen för framtiden!

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för VD-intervju med Incit