Ekonomisk nyhet: Vitec Delårsrapport januari – september 2016

SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2016

  • Nettoomsättning 483 Mkr (448)
  • Resultat efter finansnetto 57,6 Mkr (67,8)
  • Rörelsemarginal 13,0 % (16,1)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,80)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 123,8 Mkr (105,8)

Källa: Vitec. Läs mer >>