Ny affär: Ekonomistyrningsverket kommer att använda INSIKT

Den senaste tiden har allt fler myndigheter och andra avropsberättigade visat ett ökat intresse för ESVs ramavtal för beslutsstöd. Intresset har lett till två nya avrop där även tilldelningsbeslut har meddelats. Ekonomistyrningsverket – ESV har avropat på sitt eget ramavtal och tecknat avtal med Trimma om att implementera INSIKT. Ekonomistyrningsverket kommer att använda INSIKT för budget/prognoser samt uppföljning och analyser. Även Nordiska museet har tecknat avtal med Trimma om att införa INSIKT för budget och uppföljning.

Källa: TRIMMA. Läs mer >>