Företagsnyhet: EQT förvärvar Elliotts aktier i IFS

IFS har informerats av EQT VII om att EQT, genom IGT Holding IV, har ingått ett avtal om att förvärva Elliotts aktier i IFS till ett pris av 396,73 kronor per aktie och att EQT VII därigenom kommer att inneha cirka 97 procent av aktierna i IFS.

Källa: IFS. Läs mer >>