Ny affär: Ladingen väljer Vitec Energiuppföljning

Ladingen äger och förvaltar kontors-, lager- och handelsfastigheter. De är ett familjebolag och har sedan starten 1982 förvärvat och förädlat och idag uppgår det totala beståndet till ca 160 000 kvm. I Ladingenfamiljen ingår fastighetsbolag i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby med stark lokal profil och förankring. Ladingen har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration och teknisk förvaltning. Nu kompletterar de med ytterligare ett system från Vitec.

Källa: Vitec. Läs mer >>