Ny affär: Strömsunds Hyresbostäder väljer Vitec Marknad

Strömsunds Hyresbostäder är Strömsunds kommuns allmännyttiga bostadsföretag. De erbjuder lägenheter och lokaler i de flesta av kommunens tätorter. Beståndet består av 914 lägenheter, 80 lokaler och 48 garage och 470 bilplatser. Den egna förvaltningsytan är ca 60 000 m². Bolaget har 15 anställda som tillsammans med hyresgästerna skapar trivsamma och trygga bostadsområden för ökad livskvalitet i boendet. Nu kompletterar de Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning med Vitec Marknad som molntjänst.

Källa: Vitec. Läs mer >>