Ekonomisk Nyhet: Fortnox Delårsrapport

Sammanfattning av Fortnox under andra kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättning ökade med 52,9 procent till 47,2 Mkr (30,9).
  • Rörelseresultat uppgick till 7,9 Mkr (4,9) och rörelsemarginalen till 16,7 procent (16,0).
  • Justerat rörelseresultat för transaktionskostnader relaterade till Vismas uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox uppgick till10,2 Mkr (4,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 21 procent (16,0).
  • Visma AS beslöt den 27 juni att inte förlänga och att inte fullfölja uppköpserbjudandet till aktieägarna i Fortnox.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 Mkr (3,8)
  • Resultatet per aktier uppgick till 0,11 kr (0,07)

Källa: Fortnox. Läs mer >>