Ekonomisk Nyhet: Acando delårsrapport

KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2016

  • Nettoomsättning 578 MSEK (566)
  • Rörelseresultat 62 MSEK (38)
  • Rörelsemarginal 10,7 % (6,7 %)
  • Resultat efter skatt 62 MSEK (27)
  • Resultat per aktie 0,60 SEK (0,27

Källa: Acando. Läs mer >>