Ekonomisk nyhet: IFS Delårsrapport april–juni 2016

Stark tillväxt i både produktintäkter och rörelseresultat

april–juni 2016 (andra kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 190 Mkr (181), en ökning med 10 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 300 Mkr (287), en ökning med 9 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 421 Mkr (396), en ökning med 10 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 923 Mkr (867), en ökning med 11 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 118 Mkr (96). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 107 Mkr (64).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -9 Mkr (-8).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 3,21 kr (1,83).

Källa: IFS. Läs mer >>