Företagsnyhet: iStone och Anaplan blir CPM-partners

iStone och Anaplan har tecknat ett partneravtal. Anaplan är en en modern analys- och planeringsplattform som gör det möjligt för företag och organisationer att skapa en integrerad planering (Corporate Performance Management, CPM). Genom att eliminera beroendet av ändlöst många kalkylark och siloapplikationer spelar Anaplans plattform en avgörande roll i företagens arbete mot komplex och svårgenomtränglig planering.

Källa: iStone. Läs mer >>