Ny affär: Advisorgruppen väljer Vitec Fastighet

Advisorgruppen ingår i den privatägda Simonssongruppen med verksamhet inom bland annat fastighetsutveckling (Tositokoncernen), utveckling av HR- och lönesystem (HRM Software i Växjö) och design (Westal i Bankeryd). Genom dotterbolaget AB Jönköpingsbostäder erbjuder de fullskalig ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar och hanterar aviseringar, betalningar och bokföring.

Källa: Vitec, Läs mer >>