VD-intervju med Flex Applications

20 juni 2016

 

mirand

Miran Dennerqvist, VD Flex Applications

Flex Applications en av Sveriges ledande leverantörer av system inom personaladministration och har idag fler än +2.000 kunder. Företaget har uppvisat en stabil tillväxt under många år och successivt utökat sin produktportfölj till att bli en helhetsleverantör inom Lön och HR. Vi har träffat VD Miran Dennerqvist för att få information om nuläget och framtiden.

Marknaden för Lön/HR-system är ”het” nu. Vad är din uppfattning om orsakerna till detta?
Svar: Flex uppfattar att det har varit en het marknad ett bra tag! Tekniken har kommit ifatt äldre client-/serversystem och det driver på utvecklingen hos företag rejält. Vi ser nu framför oss en lång period av skifte till helt webbaserade system. Ett ytterligare skäl till att marknaden är het är att användare och chefer ställer högre och högre krav på mobilitet, användarvänlighet och enkelhet.

Berätta lite om Flex Applications, hur ser historien ut för företaget?
Svar: Jag började min bana som systemutvecklare och ansvarade för underhållet av AG-Datalön på Yxhult AB. När jag tolv år senare startade Flex så kändes det naturligt att satsa på system inom ett område som man kände väl. Det började dock med en rapportgenerator, ett system för att framställa egna rapporter, som kopplades till olika lönesystem på marknaden. Det stora lyftet för företaget blev dock när vi lanserade vårt reseräkningssystem i början på 1990-talet. Då fanns det inte många sådana system ute, så försäljningen gick bra. Därefter kändes det naturligt att gå vidare i samma spår och lansera tid-, lön- och bemanningssystem i nämnd ordning. Flex har vuxit stadigt med god lönsamhet och vi har varit måna om att ständigt hålla oss à jour med den senaste tekniken.

Har ni fullt fokus på system eller säljer ni lönetjänster också?
Svar: Många av våra kunder är just lönecenter och vi har ett eget framtaget certifieringskoncept för att lönecenter ska växa tillsammans med våra produkter. Det är viktigt att de inte ska känna någon konkurrens från oss, vi fokuserar på programvaran och de på tjänsterna.

Ert system Flex HRM, har tidigare varit mest känt för sina moduler för tid/resa och lön, men innehåller systemet även moduler för HR?
Svar: En trend som kommer starkt är tänket om ”master”, dvs. var ska man hantera personinmatningen? HR systemet blir där en nyckelmodul och vi vill ligga i framkant när det gäller den biten. Vi lanserade vårt nya Flex HRM Employee i höstas och den blir väldigt viktig för oss framöver.

Har  ”Molnet” slått igenom som leveransform eller hur ser era kunder på detta?
Svar: Molnet och dess affärsmodell har slagit igenom fullt ut även om det fortfarande är kunder som föredrar installationer i  egen miljö. Vår uppfattning är dock att det är större företag med egen IT-avdelning som behåller det i egen regi.

Hur upplever ni konkurrensen på den svenska marknaden, både er relativa position och hur marknaden i stort utvecklas?
Svar: Flex har en stark position och det beror främst på att vi har satsat och koncentrerat oss på utveckling av ett komplett webbaserat personalsystem. Vi kom ut bland de första på marknaden med ett sådant system och det har gett oss en enorm fördel. Vi tog oss ur barnsjukdomar relativt snabbt och våra kunder började lita på oss och vår programvara. Det gav oss ett lyft att öka försäljningstakten och våga mer, så idag är det full fart på försäljningen inom alla branscher. Vi känner givetvis av konkurrensen på vissa områden, och det är inte sällan att det är helt nya uppstickare som har utmanat oss etablerade leverantörer. All heder åt dom och det har bara gjort att vi har blivit ännu mer beslutsamma att leverera på topp.

Till sist vad har ni för ambitioner det kommande året?
Svar: Vi kommer fortsatt att satsa på Flex HRM. Flex HRM Employee och Flex HRM Salary är helt nya moduler som vi kommer att marknadsföra ordentligt. Vi har också förvärvat Bofab Timeservices, och deras kunder ska vi ta hand om på ett bra sätt.