VD-intervju med Orango

30 maj 2016

håkan4

Håkan Walberg, VD Orango

Orango har på kort tid vuxit till en av Microsofts största partners inom affärssystem. Förutom NAV och AX skördar bolaget även framgångar med sitt egenutvecklade Bison som marknadsförs mot grossistbolag. Vi har träffat VD Håkan Wlaberg för att få information om nuläget och framtiden.

 

Orango är ett ganska nytt varumärke men har vuxit snabbt sedan lanseringen, vad är historien bakom Orango?
Svar: Historien bakom Orango startade hösten 2010 då de två bolagen Decido AB i Helsingborg och Kompetensor AB i Malmö bestämde sig för att fusionera. Decido var då ca 15 medarbetare med fokus på konsulting kring affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och Kompetensor var ca 25 medarbetare med fokus på affärssystemen Bison och PRMS båda på IBM-plattform. Minsta gemensamma nämnare som gjorde att bolagen fastnade för varandra var våra värderingar som stämde mycket väl överens. Vår tro på lagkänsla och samarbete, prestigelöshet, nöjda kunder och vår ambition att alltid leverera med kvalitet. Dessutom hade vi i båda bolagen ambitioner om att starta upp en satsning på Microsoft Dynamics AX. När vi gick ihop januari 2011 döpte vi bolaget till DecidoKompetensor AB för att tydliggöra att bolagen fusionerat. Eftersom namnet inte var helt smidigt och vi dessutom köpt på oss ytterligare något bolag bestämde vi oss 2014 att byta namn. Vi fastnade då för Orango, orange på esperanto. 2014 passerade vi 100 miljoner i omsättning och under 2015 anställde vi vår medarbetare nr 100.
Kan du beskriva era fokusområden och vad som är utmärkande med Orango jämfört med andra leverantörer inom affärssystem?

Svar: Orango arbetar uteslutande med affärssystem, två system på Microsoft- och två system på IBM-plattform. Vårt egna affärssystem Bison riktar sig till grossist- och detaljhandelsföretag i ständig utveckling. Vi har även en grupp med spetskompetens inom interaktionsdesign och mobila lösningar för att ge våra kunder en användarupplevelse utöver det vanliga. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till både kunder och anställda vilket resulterat i långa kundrelationer och en låg personalomsättning.

Ni erbjuder ett flertal olika affärssystem, kan det inte leda till intern konkurrens, eller är det en styrka?
Svar: Vi ser det som en styrka. Oftast vet kunden redan när vi får kontakt med dem vilket system de vill ha, men ser vi att något av våra andra system skulle passa dem bättre så talar vi naturligtvis om det. Där finns en del situationer då flera system kan vara aktuella men vi försöker alltid ge kunden så objektiva råd som möjligt. Våra system har sina styrkor på olika områden och mot olika bransch- och kundsegment.

Det är en hård kamp mellan partners till NAV och AX, hur mycket kan Orango växa inom dessa områden? 
Svar: Inom NAV har vi en ledande roll i Sverige tillsammans med två/tre andra spelare. I dagsläget är vi ca 35 medarbetare inom NAV och med stor säkerhet kommer vi att kunna fördubbla detta inom tre år där expansionen framförallt kommer att ske i Stockholmsregionen. På AX-sidan är konkurrensen hårdare och antal affärer färre men mycket större och komplexare. Här är vi dag ca 40 medarbetare men med ambition att fördubbla detta inom max två år.

Upplever du att marknaden för affärssystem har förändrats de senaste åren, och i så fall hur? 
Svar: Jag skulle vilja säga att den största förändringen är möjligheten för mindre bolag att utnyttja molnet och alla dess fördelar. Inom NAV så är det numera mer regel än undantag att nya kunder väljer denna lösning. Med nya versionen av AX som snart släpps i Sverige så får även större bolag tillgång till molntjänsten. Annars tycker jag att konkurrensen inte har förändrats så mycket de senaste åren, utbudet av system är ungefär densamma.

Till sist, vad har ni för ambitioner och mål för de kommande åren?
Svar: Våra ambitioner är att vara det mest välrenommerade bolaget inom affärssystem med Sveriges nöjdaste medarbetare och kunder. Vår målsättning är att befästa vår position inom AX och att ta den ledande rollen på NAV-sidan samt att ge fler medelstora grossistföretag möjligheten att få upp ögonen för Bison, vårt egna system med Sveriges nöjdaste kunder.