VD-intervju med Levilo

17 maj 2016

 

ac

Anders Carlsson, VD Levilo AB

Levilo (tidigare Pro4U) har i många år varit specialiserade på affärsutveckling och projektledning vid implementering av affärssystem, och ofta i samband med implementeringar av IFS. Nyligen har IFS övergått till en partnerstrategi och samtidigt byter Pro4U namn till Levilo. Vi har träffat Anders Carlsson, VD på Levilo för att få information om nuläget och framtiden.

Pro4U byter namn till Levilo, vad är bakgrunden och varför?
Svar:  Levilo betyder ”hävstång” på esperanto. Vi vill med namnbytet stärka budskapet med att använda affärssystem som en hävstång och möjliggöra för våra kunder att växa och bli starkare. Ända sedan vår start 2006, då under Pro4u´s paraply, har inriktningen varit att erbjuda marknaden kompetenta affärssystemskonsulter, men för drygt tre år sedan påbörjade vi en förändring i vårt sätt att arbeta med våra kunder. Vi arbetar mer utstuderat i team och erbjuder kunderna en samlad kompetens, istället för ett enskilt CV. På det sättet får våra kunder ut mer av sina investeringar och tillgång till kompetens inom flera områden, från en och samma leverantör. Utifrån detta tycker vi att Levilo är ett passande namn som väl beskriver vår inriktning.

Berätta kort om er verksamhet, vad är ert fokusområde?
Svar:  Levilo är partner och återförsäljare av IFS Applications. Vi hjälper företag att effektivisera sina affärsprocesser genom att utnyttja affärssystemets fulla potential och under hela dess livscykel. Vårt och våra konsulters huvudfokus är affärssystemet IFS Applications där vi har tre affärsområden: Förvaltning & Support, Retail och IFS Projekt. När det gäller större projekt och dess ledning har vi stor erfarenhet av globala implementationer och omfattande utrullningar främst inom Finance, Service Management , Supply Chain och Enterprice Asset Management. Andra branscher där vi har stor erfarenhet är Infrastructure, Field Service och Life Science. Inom Förvaltning & Support har vi organisation och uppdrag för att kunna stödja kunderna med den dagliga verksamheten i sitt system. Med ”Levilo Retail Package” vill vi erbjuda främst Retailkunder ett kraftfullt och säkert alternativ.

Vad utmärker er jämfört med andra partners till IFS?
Svar: Vi erbjuder implementation, förvaltning och support till ett konkurrenskraftigt pris och ett partnerskap under hela affärssystemets livslängd. Vårt arbetssätt där vi med stort engagemang och erfarenhet jobbar långsiktigt med kunderna. Vårt erbjudande ”Levilo Retail Package” med IFS Application som bas med integrationer till e-handel och point-of-sales (POS) som lämpar sig för växande Retailföretag är något som specifikt utmärker oss idag.

Hur många partners till IFS finns det plats för på den Svenska marknaden?
Svar:  Svårt att säga, men IFS partnerprogram skapar möjlighet för företag som inte enbart sitter på applikationskunskapen utan även känner de olika marknadernas utmaningar. Detta i kombination med att efterfrågan på IFS-kompentens växer, gör att vi ser ljust på framtiden.´

Vad tror du om IFS möjligheter att växa på den Skandinaviska marknaden?
Svar: IFS Applications är ett kompetent system och IFS satsar på utveckling. Gartner rankar IFS Applications dessutom högt. Genom vår paketering, projekt på 3 månader med relativt litet behov av arbete från  från kunden, tror jag det finns en stor potential för IFS att ta nya marknadsandelar från de befintliga aktörerna. Med vår paketering och metodik vill vi motbevisa föreställningen att IFS  bara kan levereras med stora och dyra implemantationsprojekt och där endast de stora kunderna varit möjliga köpare. Så med anledning av det tror jag att tillväxtmöjligheterna är goda.

Till sist, vad är era mål för de kommande åren?
Svar:  Vi vill vara den ledande implementatören för företag inom mid-market och skapa en ny sanning att det går snabbt och smidigt att implementera IFS Applications. Vi kallar det ”Levilo Retail Package” som med hög kvalitet och kostnadseffektivitet blir den hävstång som får våra kunder att växa och bli starkare. Detta kombinerat med att ha den bästa Förvaltning & Support som marknaden kan erbjuda, samt IFS expertis med certifierade konsulter. Det är så vi ser att allt hänger ihop.