Ny affär: LRF väljer komplett beslutsstöd från Hypergene

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ska utveckla hur de styr sin verksamhet och tar Hypergene till hjälp. Genom Hypergene får de ett webb- och rollbaserat stöd för budgetprocess, verksamhetsuppföljning samt mål- och aktivitetsuppföljning.

Källa: Hypergene. Läs mer >>