Ekonomisk nyhet: Fortnox Delårsrapport januari – mars 2016

Inledningen på 2016 har fortsatt i samma höga tempo som avslutningen på 2015. Nettoomsättningen ökade med drygt 42 procent till 39,5 Mkr. Det är den högsta tillväxttakten för bolaget under ett enskilt kvartal sedan första kvartalet 2013.

Källa: Fortnox. Läs mer >>