Ny affär: Wermlands Invest väljer Vitec Fastighet

Wermlands Invest är ett av Värmlands största privata fastighetsbolag. Deras erbjudande består av attraktiva lägenheter, lokaler och kontor i centrala Karlstad. De har ett marknadsorienterat synsätt på fastighetsförvärv och förvaltning och prioriterar närhet till hyresgästerna. Bolaget har egen anställd personal för förvaltning. Korta beslutsvägar, nära kundrelationer och hög servicegrad är ledstjärnor för all förvaltningspersonal.

Källa: Vitec. Läs mer >>