VD-intervju med Pyramid (Unikum)

22 April 2016

tom

Tom Nilsson, Marknadschef Unikum Datasystem AB

Pyramid är ett av Sveriges mest använda affärssystem och ligger i tätklungan bland de leverantörer som säljer flest affärssystem per år till målgruppen små/medelstora företag. Produkten har funnits i snart 30 år och har klarat av de generationsskiften som krävts under respektive decennium. Kunderna finns idag inom alla branscher och verksamheten står starkare än någonsin. Vi har träffat Tom Nilsson, Marknadschef på Unikum Datasystem som utvecklar Pyramid, för att få information om nuläget och framtiden.

Pyramid är ett av de affärssystem som säljer allra flest nya licenser per år i Sverige. Vad är orsaken till att ni ännu 30 år efter starten säljer så många nya licenser per år?

Svar: Viljan och förmågan till förnyelse! Vi lanserar nu under våren den fjärde generationen Pyramid. Pyramid 4 har ett nytt fräscht webbaserat gränssnitt och ger en unik möjlighet att köra samma lösning både på Webben och i Windows. Just detta att vi kombinerar ett brinnande intresse för ny teknik med ett genuint affärssystemkunnande har alltid gett oss en fördel på marknaden.

Hur upplever du att marknaden och konkurrensen har förändrats de senaste 10 åren?
Svar: Vi har märkt att marknaden för små system, företag med upp till 5 anställda nästan helt har kommit att domineras av ett fåtal leverantörer som exklusivt tillhandahåller sina system som SaaS-lösningar. När det gäller mindre och medelstora företag är bilden splittrad. Många företag föredrar fortfarande att köpa sina system och själva ta hand om driften i eget LAN, men också inom denna grupp är trenden mot att välja molnbaserade system ökande.

Efter så många års utveckling borde ert system kunna användas även av större kunder jämfört med tidigare, är detta något ni strävar mot?
Svar: Vår egen säljstatistik pekar entydig mot att allt fler större kunder väljer Pyramid idag. Detta är ganska naturligt då systemet för varje ny version erbjuder allt fler kvalificerade lösningar. Men också det faktum att våra Partners med åren blivit allt mer erfarna och skickliga, bidrar säkert till denna trend.

Mycket av det som idag diskuteras i media handlar om molnet. Hur är Pyramid rustat inför detta generationsskifte?
Svar: Som jag nämnde inledningsvis lanserar vi nu under våren en helt ny Pyramid-generation, Pyramid 4, som på sikt är helt molnbaserad. Gränssnittet i Pyramid 4 är webbaserat och systemet är utvecklat för att kunna köras på många plattformar. Detta arbete är vad som prioriteras allra högst på Unikum i dag.

Vad står överst på er lista är det gäller framtida vidareutveckling av produkten?
Svar:
Att färdigställa Pyramid 4 för molnet. Även om Pyramid 4 är helt klart för Windows och ett stort antal rutiner redan är klara för Webben, så återstår en hel del arbete innan systemet är 100% molnbaserat. Arbetet löper på bra och kommer att accelerera tack vare ett 10-tal nyanställningar på programavdelningen, det senaste halvåret.

Till sist, varför anser du att Pyramid är ett bättre systemval än många andra affärssystem?
Svar: Denna fråga borde du kanske ställa till våra 5000 befintliga användarföretag J. Att systemet nu är utvecklat för både Windows och Webben gör att man får tillgång till det bästa av två världar. Arbeta lokalt i det egna LAN:et och parallellt på Webben när så behövs – med bibehållet utseende och funktionalitet. Alla inställningar du gör i Windows följer automatiskt med ut på Webben och vice versa. Den dag företaget sedan är redo att lämna LAN:et och flytta upp i molnet – finns ju redan allt på plats! Detta är ett starkt argument! J