Ekonomisk nyhet: IFS Delårsrapport januari–mars 2016

januari–mars 2016 (första kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 102 Mkr (115), en minskning med 8 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 296 Mkr (291), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 404 Mkr (374), en ökning med 12 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 811 Mkr (782), en ökning med 7 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 56 Mkr (63). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1 Mkr (51).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 46 Mkr (72).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 0,00 kr (1,47).

Källa: IFS. Läs mer >>