PULSEN – Femte vunna upphandlingen

Kungsbacka har haft Pulsens system Magna Cura sedan tidigare och har nu valt att gå över till att använda Pulsen combine.

Källa: Pulsen. Läs mer >>