Företagsnyhet: Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ) (org. nr 556469-6291) kallas härmed, efter begäran av First Kraft AB och Karlo Hallrup AB som tillsammans äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till extra bolagsstämma onsdagen den 4 maj 2016 klockan 10.00 i Stora Salen på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Växjö.

Källa: Fortnox. Läs mer >>