VD-intervju med Pulsen Production

21 Mars 2016

ove

Ove Prissberg, VD Pulsen Production AB

Pulsen är med sina 50 år en av Sveriges mest erfarna leverantörer inom IT med system, drift och tjänster. Kunderna finns idag inom alla branscher och koncernen fortsätter att utvecklas och växa. Vi har träffat Ove Prissberg, VD på Pulsen Production, för att få information om nuläget och framtiden.

Pulsen är en leverantör som funnits i många år men delvis verkat i det tysta. Kan du kort beskriva er verksamhet och era fokusområden?

Svar: Pulsen är ett av Sveriges äldsta IT företag som i år fyller 52 år. Familjeföretaget Pulsen, med en beräknad omsättning på 2 miljarder kr, har idag runt 700 medarbetare. 1964 startade Wigar Bartholdson ett dataföretag i samarbete med textilföretaget Eiser i Borås. Pulsen har från början levererat branschspecifika lösningar där konsumenthandel är grunden i Pulsens verksamhet. Sedermera har erbjudandet genom åren vuxit till fler branscher och idag har vi har framgångsrikt tagit oss genom revolutionerande förändringar i alla branscher.

Hur har Pulsen utvecklats de senaste åren och hur går verksamheten idag?

Svar: Pulsen mår bra och tillväxten är fortsatt hög med bibehållen lönsamhet. Idag står Pulsen på flera ben och har ägarintressen även inom andra branscher som inte enbart är IT relaterat.  Det är ett tryggt och stabilt företag där det är nära till beslut och som tänker långsiktigt.

Du har själv nyligen tillträtt tjänst som VD för Pulsen Production, vad omfattar detta tjänsteområde?

Svar: Jag började på Pulsen i November och ansvar för Pulsen Production AB som ett utav tre bolag inom Pulsen Data gruppen. (Pulsen Production, Pulsen Integration och Pulsen Omsorg). I mitt ansvar ligger framförallt våra Handelslösningar med affärssystemet Harmoney som är ett backend-system byggt för konsumenthandel och utvecklat för att hantera försäljning i flera kanaler dvs omnikanal på riktigt. Likaså ansvara jag även för vår driftverksamhet. Inom Drifttjänster arbetar vi med redundans i miljöer som Intel/Windows, IBM-I och Pulsen är dessutom certifierade på Microsofts molntjänster. Pulsens Drifttjänster avlastar kundernas IT-avdelningar, de är skalbara, ökar eller minskar kapaciteten efter behov.

Pulsen förstärker nu sin satsning inom affärssystem och e-handel. Kan du specificera vad ni vill presentera för marknaden?

Svar: Den digitala transformationen går allt snabbare och med hjälp av den skapas det nya affärsmöjligheter där producenter kommer allt närmare konsumenter och som kommer ha stor påverkan på bakomliggande affärssystem. Kom ihåg att konsumenthandeln ställer helt andra krav än B2B handel på hur flödet fungerar; från betalning, plock, leverans och retur. Konsumenthandeln är annorlunda än klassisk B2B och det behövs system där hela kedjan hänger ihop. Det är lätt att fascineras av alla snygga enhandelslösningar som presenteras och man blir lätt förförd, men affären blir inte bättre än den upplevelse konsumenten erhåller. I detta ingår att snabbt och effektivt genomföra leverans av beställd vara samt all kommunikation där omkring ska vara tillgänglig för butiks- och kundtjänstmedarbetare för att säkra att man uppfyller sitt kundlöfte i dialogen med konsumenten. Man får bara en chans – ett misslyckande och kunden/konsumenten är borta för gott.

Det finns idag många aktörer inom affärssystem i Sverige, vad är unikt med Pulsen och era affärssystem?

Svar: Många produkter, till exempel kläder, är säsongsberoende. Kunder beställer plagg i flera storlekar och returnerar de som inte passar. Eftersom marginalerna blir allt mer pressade, produktcyklerna kortare och returerna ökar ställs stora krav på de underliggande systemen. Butik, kundtjänst och e-handel hör ihop. Med Harmoney kan till exempel en prisändring göras i samtliga kanaler samtidigt. Bland Pulsens välkända kunder finns CDON, Nelly, Haléns, Bubbleroom, Hööks samt Gudrun Sjödén Design. Gudrun Sjödén Design öppnade nyligen en Pop Up Store i London, där Harmoney var en viktig del i processen att snabbt få upp en butik och en POS, Point of Sales, som är en integrerad modul i Harmoney.

Affärssystemet Pulsen Harmoney har avancerade funktioner för e-handel, inköp, logistik, kundtjänst, kassasystem för butiker, marknad och ekonomisk uppföljning. Harmoney är ett öppet flexibelt modulsystem för flerkanalig försäljning på flera marknader.  Den globala e-handeln som pågår 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan skapar stora volymer av försäljningstransaktioner. Under årets Black Friday exekverades 250 000 order in i Pulsens system på en enda dag. Handelsföretag måste kunna hantera kraftiga toppar för att behålla kunderna. Harmoney är motorn som ser till att hela kedjan fungerar dygnet runt.

Till sist, vad är er ambition för de kommande åren? Vad vill ni uppnå?

Svar: Naturligtvis vill vi få marknaden att förstå att konsumenthandel är helt annorlunda och mer komplex än man tror och vi vill inte att det ska underskattas. Många, som idag har en B2B affär, sitter säker och funderar på hur de systemmässigt ska hantera sin befintliga systemlösning när handel direkt till konsument ska adderas till. Affärssystemet Harmoney behöver inte vara en ersättning till befintlig lösning däremot kan den mycket väl kopplas ihop som motorn för att hantera konsumenthandeln.