VD-intervju med Bluegarden

13 Mars 2016

ThomasGronlund

Thomas Grönlund, VD Bluegarden AB

Bluegarden är en av Skandinaviens största leverantörer av löne- och HR-tjänster. Företaget verkar på en glödhet marknad där allt fler företag efterfrågar HR-system och HR-tjänster. Vi har träffat Thomas Grönlund, VD på Bluegarden i Sverige, för att få information om nuläget och framtiden.

Marknaden för Lön/HR-system känns ”het” nu. Vad är din uppfattning till de bakomliggande faktorerna till detta?

Svar: Vi är mitt inne i ett generationsskifte. Vi går ifrån att lönesystemen enbart styrt innehållet på lönespecifikationerna till att bli verksamhetssystem. Med det menar jag att samtliga medarbetare kan rapportera in och aktivera sig i systemen, utan att vara specialist. De mobila webbapplikationerna gör detta möjligt. Dessutom så tvingar den allt hårdare konkurrensen inom i princip alla branscher, att man ser över möjligheterna till kostnadsbesparingar inom administration, vilket har riktat ljuset på just vår bransch.

Berätta lite om Bluegarden, hur ser historien ut för företaget?

Svar: Vi har alltid varit ett expert företag med fokus på enbart HR- och lön och verkat i över trettio år nu. Våra system levererar ut 2,2 miljoner löner per månad och vi uppskattar att vi har 20 procent av marknaden idag. Vilket sammantaget gör oss till marknadsledare inom HR- och lönesystem. Vår verksamhet täcker hela Skandinavien.

Har ni fullt fokus på system eller säljer ni lönetjänster också?

Svar: Vår produkt HR-plus är grunden för alla leveranser. HR-plus kompletteras med kringliggande tjänster och vi erbjuder även outsouring av lön. Andelen affärer där vi tar över kundens löneadministration är ett växande område för oss. Ett exempel är Coops verksamhet i Sverige där vi sköter all lönehantering och valda delar av HR-administrationen.

Ert system HR-plus har moduler både för Lön och HR. Hur ser normalkunden ut hos er, investerar de både i ert lönesystem och era HR-applikationer?

Svar: Alla kunder har vårt lönesystem och merparten våra HR-applikationer. Här syftar jag på bemanning, tid, kompetens och rekrytering för att nämna några. Många av våra kunder är personalintensiva och har stort fokus på administration av anställningar. Där erbjuder vi bland annat en ärendehantering som underlättar flödet i organisationen. Vårt mål är att vara en helhetsleverantör för våra kunder.

Vår uppfattning på HerbertNathan & Co är att personalavdelningar har varit lite sena att investera i HR-applikationer i jämförelse med motsvarande applikationer för en ekonomiavdelning. Hur ser du på det, och vad kan det bero på i det fall du delar vår uppfattning?

Svar: Jag delar den uppfattningen. Av tradition har ekonomiavdelningarna varit starkare än personalavdelningarna och affärssystemen har därför varit i fokus. Nu ligger det ett större fokus på HR-avdelningarna som många gånger hanterar företagens största kostnadsmassa. Vi kan konstatera att allt färre i dagens arbetsliv, ska göra mer. För detta behövs effektivare system som kan ta bort allt onödigt merarbete, därför kommer systemleverantörer som oss få en allt större betydelse för företagens lönsamhet.

Har ”Molnet” slagit igenom som leveransform eller hur ser era kunder på detta?

Svar: Våra kunder får tillgång till våra lösningar på tre olika sätt; antingen som en outsourcad lönetjänst, som om en molnbaserad lösning eller installerad på kundens egna servrar (on premise). Oavsett hur kunden förflyttar sig mellan dessa alternativ, så rör det sig i grunden om samma systemlösning, HR-plus, vilket skapar flexibilitet och låg totalkostnad. Molntjänster har fått ett 100 procentigt genomslag inom den privata sektorn, däremot ser vi en långsammare utveckling inom den offentliga sektorn där on-premise fortfarande är vanligt.

Hur upplever ni konkurrensen på den svenska marknaden, både er relativa position och hur marknaden i stort utvecklas?

Svar: Det råder en hård konkurrens idag, men vår relativa position är stark. Vi investerar mycket i systemutveckling för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. De senaste åren har vi bland annat investerat i ett lyft av HR-plus till en ny generation, med en teknologi och funktionalitet som är väl säkrat för framtiden. Vi har också ett utvecklat partnerkoncept med lösningar som kompletterar HR-plus bl.a. inom digitala brevlådor, rekryteringsstöd och administration av förmåner. Vi ser att marknaden växer, kanske inte i förhållande till ökat antal löntagare men mer sett till antal nyinvesteringar i lön- och HR system ute hos företag och organisationer.

Till sist vad har ni för ambitioner det kommande året?

Svar: Vi ska fortsätta vårt enträgna arbete med att förbättra våra kunders processer och att ta marknadsandelar. Vi vill även vara branschens mest attraktiva arbetsplats och fortsätta attrahera de bästa medarbetarna inom lön och HR. Vi har goda förutsättningar för det – våra ambitioner är att vara bäst inom området.

.

Kategorier: VD-intervjuer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för VD-intervju med Bluegarden