VD-intervju med EG

2 Mars 2016

Stefan_Fl

Stefan Fleron, VD EG Sverige AB

Systemleverantören EG tillhör en av Skandinaviens största återförsäljare och partners till Microsoft och har en lång tradition på den danska marknaden. Sedan en tid tillbaka satsar man nu stort även i Norge och Sverige, och har på den svenska marknaden börjat växa kraftigt. Vi har träffat Stefan Fleron, VD på EG i Sverige, för att få information om nuläget och framtiden.

EG är en relativt ny aktör på den svenska marknaden för affärssystem och kanske lite okänd för många. Vilka är ni och varför har ni tagit steget in i Sverige?

Svar: EG är en Skandinavisk ERP-aktör som dedikerat inriktar sig på lösningar inom olika branscher. Vi är en stark spelare med cirka 2000 medarbetare som fokuserar på verksamhetsförbättringar för våra kunder. EG erbjuder en produktportfölj med både egenutvecklade och externa verksamhetslösningar.EG:s strategi är att tillföra värde åt våra kunder genom att fokusera på helhetslösningar inom ett antal branscher.

Vårt fokus inom energibranschen är att leverera IT-lösningar och tjänster för kundinformationssystem och affärssystem med funktioner för leverantörsbyten, mätvärdeshantering, EDI-hantering, CRM och portallösningar. I Sverige erbjuder vi två olika alternativ, Xellent och CST/Zynergy. Xellent är baserad på standardaffärssystemet Dynamics AX. CST/Zynergy är ett fristående system som inte innehåller redovisning.

Inom EG:s retailverksamhet erbjuder vi verksamhetsstöd och lösningar inom butik, ERP, business intelligence, CRM, omnichannel samt planering och allokering. EG:s lösningar är baserade på affärssystemen Microsoft Dynamics AX och NAV samt vår egenutvecklade produktsvit FACKTA. Till dessa produkter säljer vi också hårdvara och tjänster. EG:s verksamhet inom tillverkande industri erbjuder verksamhetsutveckling inom såväl processtillverkning som projektorienterad tillverkning. Våra lösningarna är baserade på affärssystemen Infor M3, Microsoft Dynamics AX och NAV.

Till dessa branschområden erbjuder vi generiska tjänster och produkter såsom support, mobilitet, management consulting samt business intelligence, CRM samt digitala processer och kunskapsdelning baserat på teknologier från Microsoft, Qlik och IBM. Jag är helt övertygad om att vi kan utgöra en viktig spelare på den svenska ERP-marknaden genom att erbjuda Skandinaviska lösningar och en nordisk leveransförmåga. EG:s intåg i Sverige ska ses som en ambitiös plan med fokus på kundnöjdhet och tillväxt.

Det finns redan många leverantörer av affärssystem i Sverige. På vilket sätt skiljer ni er från mängden?

Svar: Vårt engagemang bygger på en djup förståelse i våra kunders verksamheter kombinerat med mångårig erfarenhet inom våra fokusbranscher. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får en optimal lösning för såväl nuvarande och framtida situationer. I Sverige fokuserar vi enbart på tre branscher: tillverkande industri, retail och energi. Detta är ett bevis på vår kunskap och genomförande förmåga. Det är också ett kvitto på att vi bidrar med egna branschlösningar som kraftigt förstärker standardprodukterna.

Vi har nyss lagt 2015 bakom oss. Hur gick det för EG förra året och kan du lyfta fram några specifika bedrifter?

Svar: Förra året var mycket framgångsrikt för EG i Sverige. Vi har lyckats etablera oss på ett bra sätt kvalitetsmässigt och jag är mycket nöjd med vår tillväxt. Det är framförallt ett resultat av att vi har många nöjda kunder där vi vidareutvecklar deras verksamhet långsiktigt med basen i ERP. Under året har vi även genomfört många lyckade implementeringsprojekt inom såväl energi och  tillverkande industri som inom retail.

Det sägs ofta att den svenska marknaden för affärssystem är ett getingbo med många aktörer, finns det plats för ytterligare en leverantör?

Svar: Jag tror att många mindre aktörer kommer få svårt att investera i den kompetensutveckling som krävs inom IT-branschen, ett exempel är lanseringen av AX7. Vi kommer fortsätta att vara aktiva på en marknad som både behöver och kommer att konsolideras. Vi tittar redan på ett antal möjliga förvärv i Sverige för att stärka vår verksamhet.

Flera källor pekar på en ökande investeringsvilja bland företagen, är det något du kan bekräfta? Hur ser prospektläget ut idag?

Svar: Min uppfattning är att marknaden ser ganska ljus ut. Dessa två första månaderna har till stor del bestått av offertarbete kring nya implementeringar vilket sannolikt kommer göra 2016 till ett framgångsrikt år.

Till sist, vad är EG´s ambitioner för den svenska marknaden om vi blickar framåt 5 år?

Svar: Vi vill positionera oss som den mest uppskattade ERP-leverantören i Sverige. Detta ska vi uppnå genom hög kundnöjdhet samt bra genomförande och god kvalitet i våra uppdrag och projekt. När vi lyckats med detta kommer EG också vara en av de största spelarna i Sverige inom ERP.

Kategorier: VD-intervjuer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för VD-intervju med EG