Företagsnyhet: IFS förvärvar MainIoT Software Oy

IFS har tecknat avtal med ägarna av MainIoT Software Oy (”MainIoT”) avseende förvärv av 100 procent av företagets aktier. Köpeskillingen kommer att betalas kontant.

MainIoT levererar mjukvara för anläggningsunderhåll (EAM) och service (ESM) samt relaterade lösningar för datahantering till företag inom energi, process, tillverkning och service.

Källa: IFS. Läs mer >>