Företagsnyhet: Ändrat antal röster i Vitec

Som meddelats den 24 februari 2016 så har ägare av 500 000 A-aktier i Vitec stämplat om dessa till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag.

Källa: Vitec. Läs mer >>