Ny affär: Eslövs Bostads AB väljer Boplats Sverige

Eslövs Bostads AB, ebo, är ett bostadsföretag som äger, förvaltar och utvecklar mer än 2 500 bostäder i Eslövs kommun. De erbjuder ett tryggt boende med god standard och hög service. Deras hus finns i kommunens alla tätorter. Samtliga bostäder erbjuds med hyresrätt. ebo har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, marknadsföring, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de Vitec Fastighet med Boplats Sverige för att effektivisera uthyrningen av förstahandskontrakt.

Källa: Vitec. Läs mer >>