Ekonomisk nyhet: Acando bokslutskommuniké 2015

KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015

> Nettoomsättning 565 MSEK (620)
> Rörelseresultat 62 MSEK (35*)
> Rörelsemarginal 10,9 % (5,7 %)
> Resultat efter skatt 60 MSEK (26)
> Resultat per aktie 0,59 SEK (0,25)

Källa: Acando. Läs mer >>