Produktnyhet: iStone lanserar Omnichannel Sales Dashboard

Vårt Omnichannel Sales Dashboard är utvecklat av iStones experter inom e-handel och Business Intelligence. Genom att integrera data från alla kritiska källor i en gemensam plattform säkras alla beslutsfattare att få tillgång till tydliga insikter som underlag för sina affärsbeslut. Dashboarden är ett användarvänligt och kostnadseffektivt verktyg med kort startsträcka för att fatta mer insiktsbaserade affärsbeslut.

Källa: iStone. Läs mer >>