Ekonomisk nyhet: Kallelse till årsstämma i Industrial and Financial Systems

Aktieägarna i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.), org nr 556122-0996, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 mars 2016 kl. 09.00 i IFS lokaler, Lindhagensgatan 116 i Stockholm.

Källa: IFS. Läs mer >>