Ekonomisk nyhet: IFS bokslut 2015, kraftig ökning av licensförsäljning

Kraftig ökning av licensförsäljning och resultat. oktober–december 2015 (fjärde kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 245 Mkr (185), en ökning med 27 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 303 Mkr (274), en ökning med 7 procent valutajusterat.

Källa: IFS. Läs mer >>