Ekonomisk nyhet: Fortnox, bokslut, fortsatt stark tillväxt 2015

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2015  (jämfört med samma period föregående år) 

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 36,5 procent till 129,7 Mkr (95,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 24,5 Mkr (15,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,9 procent (16,5). Moderbolagets rörelsemarginal uppgick till 23,2 procent (18,9). Koncernen belastas av planerade utvecklingskostnader för Nox Finans.

Källa: Fortnox. Läs mer >>