Företagsnyhet: Unit4 kortar implementationstiden med upp till 60 procent

Unit4 lanserar nya branschspecifika så kallade Value Accelerators för att tiden som det tar från påbörjad implementering till fullt bruk av en ERP-lösning ska bli kortare än någonsin.

Källa: Unit4. Läs mer >>