Ekonomisk nyhet: 2015 var ännu ett starkt år för IT-företaget Hogia

2015 var ännu ett starkt år för IT-företaget Hogia. För sjunde året i rad ökade personalstyrkan med 25 personer och antalet medarbetare uppgår nu till 600, varav 500 arbetar i Stenungsund. Omsättningen ökade till 505 (487) miljoner kronor. För tjugofemte året i rad gick företaget med vinst. Resultatet efter finansnetto blev 19 (23,5) miljoner kronor. Det är i linje med Hogias ambition att ha ett resultat som motsvarar 4 procent av omsättningen.

Källa: Hogia. Läs mer >>