Ny affär: Wallenstam väljer Boplats Sverige

Wallenstam är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 7 400 lägenheter i centrala lägen i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. De bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. De erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder på båda orter och har valt att koncentrera sina kommersiella fastigheter till Göteborg. För att effektivisera uthyrningen av förstahandskontrakt har de nu valt Boplats Sverige.

Källa: Vitec. Läs mer >>