Ny affär: Amblin väljer Vitec Hyra

Amblin är ett konsultföretag inom ekonomi och redovisning. De erbjuder ekonomisk förvaltning för fastighetsägare. Arbetsuppgifter de utför är; bokföring, elektronisk fakturahantering, betalningar, löner, hyresavisering, momsdeklarationer, projektredovisning, bokslut, budget och prognoser, rapportering, konsolidering, årsredovisningar, inkomstdeklarationer samt kassaflödesrapportering (IRR).

Källa: Vitec. Läs mer >>