Ekonomisk nyhet: SAP mycket nöjd med årsresultatet 2015 i Norden

Vi är mycket nöjda med resultatet för 2015 i Norden och Baltikum. Det bekräftar helt våra förväntningar på en hög tillväxt både inom applikationer och plattformar i molnet. SAP Nordic and Baltic mer än fördubblade omsättningen för samtliga molnlösningar jämfört med föregående år, mätt med årligt kontraktsvärde (ACV). Inom molnapplikationer var efterfrågan högst inom kund- och personalhantering. Samtidigt redovisade vi bra resultat inom lokala applikationer och plattformar där omsättningen för SAP HANA ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Vår nya applikationssvit SAP S/4 HANA tas emot väl av både befintliga och nya kunder, vilket gör den till den snabbast växande SAP-applikationen någonsin.

Källa: SAP. Läs mer >>