Företagsnyhet: Formpipe avyttrar konsultverksamhet i Danmark

Formpipe har tecknat avtal med KMD A/S om försäljning av konsultverksamheten för kundspecifika uppdrag till danska myndigheter. Formpipe fullföljer med detta sin strategi att renodla verksamheten till ett produktbolag, med konsult- och leveranskapacitet kopplad specifikt till egenutvecklade programvaror.

Källa: Formpipe. Läs mer >>